PGS

ZWO

printen

Jaarrekening 2014 gereed en akkoord in kerkenraad

20-05-2015

Op 16 april 2015 werd de jaarrekening over 2014 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2014:

•    De opbrengsten uit levend geld zijn duidelijk hoger dan in 2013. De belangrijkste post binnen levend geld is de Vrijwillige Bijdrage. Het aantal gevers hiervoor is gelijk gebleven (383) te opzichte van 2013 en de bijdrage per gever is gestegen tot € 324. In de getoonde grafiek is zichtbaar dat de bijdrage per gever vanaf 2009 stijgt met maar liefst 6% per jaar. We zijn enorm blij met deze ontwikkeling en hopen dat deze zich voortzet.
•    De rentebaten zijn hoger dan in 2013. We hebben een deel van onze spaarrekening vastgezet in een zogenaamde rentevervalkalender met een flink hogere rente waardoor we de rentedaling hebben kunnen compenseren.
•    De lasten voor de gebouwen zijn duidelijk lager. Belangrijkste reden is de lagere energierekening vanwege een zeer milde winter.
•    De pastoraatskosten zijn gedaald vanwege een lagere afdracht aan de landelijke kas Predikantstraktementen.

In getallen ziet de boekhouding er als volg uit:

Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van €18.741 hebben over 2014. Hoewel negatief is dit resultaat relatief goed in de serie flinke verliezen die we in de laatste jaren hebben gekend. Met name de goede opbrengst van de Vrijwillige Bijdragen is hierbij zeker van invloed geweest.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester
Bas van Dongen, voorzitter
laatste update.: