PGS

ZWO

Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Penningmeester
Theo Zwartkruis
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Wijkdiaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Rechtfonds
Overleg Raadsfracties
Joke van der Steen
Diaconaal Beraad
Joke van der Steen
Vakantie weken
Sociaal overleg
Gerie Brandts
Bie Zefke
Marianne Mellema
H.I.P.
Engele van Zitterd-Gelaen
Joke Bos-Feenstra
Irene van Gurp