PGS

ZWO

Kerkenraad
Preses
Marnix van Gurp
Scriba
Germ Visser
Predikant
Irene Pluim
Ouderling
Iet den Boer
Bert Kip
Eric Rodigas
Bert Stuij
Germ Visser
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Moderamen
Marnix van Gurp
Bert Kip
Irene Pluim
Joke van der Steen
Germ Visser
College van Kerkrentmeesters
Bert Kip
Eric Rodigas
Jeugdouderling
Speciale ambtsdrager t.b.v. gevangenis pastoraat