PGS

ZWO

Profiel
Diaconie

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.

Denk aan zieken, armen, ouderen, drop-outs. Mensen met schulden kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen.

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen.

In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'.
De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

Zaken waarmee leden van de diakonie te Sittard zich bezighouden zijn o.a.:

  • Zending,
  • Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO),
  • Rechtfonds en Sociaal Overleg (adviesraad voor de burgerlijke gemeente Sittard-Geleen).
laatste update.: 13-01-2014